SeaMonkey

SeaMonkey - Více než prohlížeč

Když to šlo s Netscape
Navigatorem

(nejvyuživanější prohlížeč
v druhé polovině 90-tých
let ) z kopce, pokusili se
jeho vývojáři o oživení
v podobě uvolnění
zdrojového kódu. Tak
vznikla organizace
Mozilla.org, která vyvinula balík aplikací s názvem Mozilla
Suite, údajně jako testovací projekt pro finální balík, který však nesl název po Netscape. Stalo se tak roku 1998 a až do roku 2003 se až nak moc nestalo. AOL, vlastník společnosti Netscape Corporation, tento i většinu ostatních projektů zrušil. Vznikla nezávislá orgnizace Mozilla Foundation, která se zaměřila na zcela nový prohlížeč - Mozilla Firefox. Jenže část vývojářů se pouze s tímto nespokojila a upřednostňovala původní myšlenku - balíček aplikací na web, kdy prohlížeč je pouze jednou z nich. V roce 2005 tak vznikla myšlenka na vzkříšení Mozilly Suite, tentokrát pod názven SeaMonkey. Příštího roku byla oficiálně spuštěna první verze.
SeaMonkey představuje několik vhodných aplikací na web. Kromě prohlížeče je to vyspělý emailový klient, HTML editor, klient pro chatování a další. Nabízí i možnost rozšíření o řadu doplňků ne nepodobným těm, co jsou určeny pro Firefox. Balíček pro instalaci je stažitelný v české verzi.
Jedná se o vyspělý projekt, jeho univerzálnost potěší.

domovská stránka :seamonkey-project.org
podpora OS :Windows, Mac Os, Linux
jádro :gecko
rozšíření :čeština   ANO
pozn. : souhrn webových aplikací
stahuj :seamonkey-project.org