Arora

Arora - rychlý medvídek, který běží všude..

A má k tomu dobrý důvod.
Je totiž založen na Qt
toolkitu ( knihovně ),
vývojovým prostředím
určeného pro grafické
aplikace. Součástí této
knihovny je i WebKit,
což je renderovací jádro
například pro Google
Chrome
nebo Safari. Qt knihovnu využívá taktéž desktopové
prostředí KDE, které nevyužijete ve Windows, ale naopak ho využívá Linux a tím vlastně spolu s KDE má k dispozici Konqueror, kteý je do KDE integrovám... Jednodušejí - vývojáři šli přímo ke prameni a z čiré a ještě nedotčené hmoty vytvořili nový prohlížeč. Působí poněkud stroze a jako by "ořezaně", ale rychlostí předčí své konkurenty mnohem zvučnějších jmen a je šetrný i k využívání paměti. Má také ocenitelné funkce, jako je například rozsáhlejší blokování reklamních prvků ( tedy nejen vyskakovacích oken ), inteligentní adresní řádek s automatickým doplňováním a možností vyhledávání, developerské zázemí.
Jeho vývoj a vznik lze datovat do poloviny roku 2008. Původně šlo o demonstraci již zmíněné knihovny Qt. Avšak mezi koncem roku 2009 a únorem 2010 byl projekt pozastaven a znovu obnoven. V září pak vyšla verze 0.11.
Krajané jistě ocení přítomnost češtiny a ti co mají slabší počítač jeho nízké nároky na chod. Určitě se na něm dá lecos vylepšit, otázka je, zda pak neztratí svoje výhody - rychlost a multifunkční podporu operačních systémů.

domovská stránka :code.google.com/p/arora/
podpora OS :multiplatformní
jádro :QtWebKit
rozšíření :čeština   ANO
pozn. : 
stahuj :code.google.com/p/arora/